Системна интеграция 2018-03-29T14:21:00+00:00

Системна интеграция

Понастоящем, когато заобикалящият ни свят се намира в сложна електромагнитна ситуация, въпросът за електромагнитната съвместимост е по-актуален от всякога. Този проблем трябва да бъде решаван, както с цел да се опазва човешкото здраве, така и за да бъде осигурено взаимодействието на различните видове електронно оборудване. За да бъдат нормирани и регулирани изискванията към осигуряване на ЕМС, понастоящем в тази област има изработени много стандарти. Пазарът на модерните радиотехнически системи и оборудване сега претърпява значителни промени, които се дължат на широкото внедряване на оборудване от ново поколение. Новите електронни комплекси и системи стават по-достъпни и се купуват не само от „традиционните“ клиенти, но и от по-широк кръг, като фирми, институции, частни лица, работещи при различни организационни и технически условия, и които не винаги имат стандартни изисквания към техниката. Броят на потенциалните потребители на оборудване се е увеличил значително. Ясно е, че подобно разширяване на пазара е довело до увеличаване на броя на доставчиците на него и на свой ред, до разширяване на асортимента от произвежданата продукция, която разчита на широк диапазон от качествени и съответно ценови категории. Интензивното развитие и честата актуализация на моделната серия и смяната на поколенията в техниката е характерна особеност на модерния пазар.

Обширният опит на нашите специалисти в реална експлоатация и ремонт на техника ни позволява да предлагаме на нашите клиенти продукти и услуги, които при интеграция са способни да отчитат не само реалните условия на нейното приложение, но и да оптимизират така наречените общи разходи за притежание, т.е. общата сума на разходите на потребителя за придобиване и техническа поддръжка в процеса на експлоатация.

Последната трябва да бъде обсъдена по-подробно. Често се случва, че при избор на оборудване потребителят се ориентира предимно по неговата цена, качествените показатели и възможностите, без да обърне достатъчно внимание върху необходимостта от това, да получи достоверна информация за други характеристики, такива като:

  • степента на съвместимост с оборудване от други формати и поколения, каквото клиентът вече има или може да има в бъдеще, и което би могло да работи при взаимодействие с това оборудване;
  • очакваните разходи при експлоатация, планирана техническа поддръжка и ремонт;
  • максималният срок на експлоатация, предвиден от производителя, по време на който е осигурена  технологична производителност и годност за ремонти на оборудването при условията на потребителя;
  • нивото на организирано от производителя оторизирано сервизно обслужване на оборудването на територията на местоположението на потребителя.

Често се случва, че оборудването, което е евтино при покупка, като се вземат предвид общите разходите по време на експлоатацията му, излиза значително по-скъпо от оборудването с по-висока първоначална цена. Нашите специалисти са способни да предвидят при работа с проекти такива и подобни важни моменти, благодарение на техния практически опит.

Пакетът от нашите услуги за системна интеграция включва предварителни технически консултации (при необходимост – срещи с представители на фирми-производители), разработване на проект въз основа на организационните и технически условия и финансовите възможности на клиента, доставка, инсталиране, пускане в експлоатация, обучение на обслужващия персонал, гаранционно и преференциално следгаранционно обслужване, както и информационна и техническа поддръжка при експлоатацията и перспективното развитие на техническите средства на клиента.