Сервизно обслужване 2018-03-29T14:23:11+00:00

Сервизно обслужване

(Поддръжка)

Нашата фирма предоставя услуги в следните области:

 1. Комплексна интеграция и пускане в експлоатация на тестови системи за ЕМС и контролно-измервателно оборудване.
 2. Монтаж и пускане в експлоатация на екранирани и безехови камери.

Екранираните и безехови камери на модерния пазар са представени от широка гама от продукти и намират приложението си във всякакви области. Вследствие на това, монтажът им понастоящем е незаменим елемент по време на въвеждане в експлоатация. Пазарът е изпъстрен с предложения, но клиентите прекрасно разбират, че работата, свързана с монтирането на камери е сложна и отговорна задача, изискваща професионален подход, разбиране на тънкостите и нюансите, както и познаване и спазване на стандартите за безопасност. Затова е толкова важно при извършването на такива услуги да бъдат намерени именно професионалисти, които да свършат работата качествено и в максимално кратки срокове. Фирма ЕМС СЕРВИЗ ЕООД е именно такава специализирана фирма, чиито основни принципи на дейност са спазване на всички необходими технологични изисквания в процеса на работа и максимално удовлетворяване на изискванията на всеки клиент по отношение на желаните свойства на монтирания обект. Високият професионализъм и дългогодишният опит на работа на нашите служители ни позволяват да гарантираме безупречното качество на монтаж на метални конструкции в обекти с всякакво предназначение.

 1. Монтаж на радиопоглъщащи покрития. Моделиране на оптимално покритие на камери с РПМ (радиопоглъщащи материали)
 2. Радиомониторинг на обекти

 

В процеса на радиомониторинг могат да бъдат разрешени следните задачи:

 • откриване на лъчения от радиосъоръжения в помещенията на обекта и тяхното локализиране; контролиране на спазването на дисциплината в комуникацията, когато служителите използват открити канали за радиовръзка;
 • откриване на информативни странични лъчения, които възникват при работа с офис-техника, компютри и др.;
 • оценка на ефективността на използваните в обекта технически средства за защита на информация;
 • контролиране на местоположението и състоянието на превозните средства на фирмата в реално време чрез използване на сателитни навигационни системи;
 • натрупване на данни за радиосредата в зоната на местоположение на обекта и откриване на нови сигнали.

При решаването на някоя от тези задачи в процеса на радиомониторинг е необходимо да се предвиди съвкупността от редица основни условия, които ако не бъдат изпълнени, ще бъде невъзможно да се осигури ефективността на провежданото мероприятие. Преди всичко, тези задължителни условия включват:

 1. Планиране и редовност при провеждане на  радиомониторинг в зоната на обекта.
 2. Задължително наличие на специално подготвени за тази работа служители.
 3. Познаване на структурата на системите за радиовръзка и методите за предаване на информация чрез техните канали от служителите.

Стриктен анализ на всички получавани в процеса на радиомониторинг данни, съпоставянето им с режима на работа на обекта и по-рано натрупаната информация за радиосредата в околностите на обекта.