За нас 2018-03-29T14:23:28+00:00

За фирмата

ЕМС СЕРВИЗ ЕООД е бързо развиваща се фирма на световния пазар за широка гама от услуги в областта на тестване на технически средства за електромагнитна съвместимост (EMC). Приоритетна стратегия на компанията е предоставяне на услуги в сферата на тестване на EMC при стриктно спазване на изискванията на международните стандарти. Всеки от нашите проекти е резултат от усилията на екип от опитни специалисти и инженери, всеки етап от реализирането на който по същество е уникален и отразява точно техническите решения на поставената задачата.

Друга важна насока на нашата дейност е поддръжката на комплексни проекти, в основата на които са свойствата и характеристиките на радиопоглъщатите материали, екранираните помещения и спомагателните устройства.

При работата си, ЕМС СЕРВИЗ ЕООД използва високотехнологично оборудване и информационни технологии на водещи световни фирми и разработчици.

Високата квалификация и опитът на нашите служителите позволяват да обхванем цялата гама от дейности, като се започне от първите проучвания и се стигне до успешната експлоатация и поддръжка на системи и мрежи

ЕМС СЕРВИЗ ЕООД предоставя услуги за комплексна интеграция на системите за тестване на EMC и контролно-измервателно оборудване, извършва монтаж на екранирани и безехови камери, също извършва и радиомониторинг на обекти.