Начало 2018-03-29T14:21:30+00:00
ЕМС СЕРВИЗ ЕООД предоставя услуги за комплексна интеграция на системите за тестване на EMC и контролно-измервателно оборудване, извършва монтаж на екранирани и безехови камери, също извършва и радиомониторинг на обекти, както и широка гама от услуги в областта на тестване на технически средства за електромагнитна съвместимост (EMC).